Nieuws november 2022

30-11-2022

We hebben een roerige zomer achter de rug. Met de realisatie van het 'Nationaal Monument Missing Airmen' op 26 juni 2022 hebben vele Molkwarders zich op allerlei fantastische manieren ingezet. Na een inventarisatie is gebleken dat er even behoefte is aan rust. Dit heeft het bestuur van Stichting Molkwar 2000 doen besluiten om het evenement te verschuiven naar de zomer van 2025, 80 jaar vrijheid. Eind 2024 wordt er bekeken of een en ander wordt opgestart.