Informatieavond op 17 februari 2020

24-01-2020


Het is al weer een tijdje geleden dat u gehoord hebt van de diverse plannen die we bekend gemaakt hebben op een info avond afgelopen herfst 2019. We hebben toen beloofd u allen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. We moesten echter wel even afwachten hoe de zaken zouden lopen en kunnen u nu dan eindelijk bijpraten over een heel aantal zaken. Om dit te vertellen willen we iedereen, die daarvoor belangstelling heeft, uitnodigen op een informatie avond, die we willen gaan houden opmaandagavond 17 februari. Aanvang 20.00 uur in de dorpskamer.

We willen u dan graag vertellen over de ontwikkelingen van HAWITAL, ons iepenloftspul.

  • Over de contacten die er zijn met de diverse benodigde instanties
  • Over de stand van zaken rond de financiën, de vergunningen en vooral ook de benodigde verkeersmaatregelen.
  • Over de locatie en benodigde decorstukken, attributen, rekwisieten en kleding

Ook hopen we u het programma bekend te maken van een heel bijzondere herdenking die we willen houden op 29 augustus in de middag. We hadden hier een aantal ideeën over. Deze hebben we landelijk getoetst bij een heel aantal organisaties. Hiervoor hebben we veel enthousiasme en bijval gekregen. 's Avonds is dan de première van ons Iepenloftspul.

We brengen u graag van dit alles op de hoogte en zien u graag op deze avond,  

Van harte welkom!!

het bestuur " Stichting Molkwar 2000 "